Cümlenin Ögeleri Nedir? Niçin Kullanılır?

Cümlenin Ögeleri Nedir? Niçin Kullanılır?  Adlı yazı başlığımızda size cümlenin ögeleri hakında bilgi ve birkaç örnek vererek konuyu pekiştirmenizi sağlayacağız.

Cümlenin Ögeleri adlı konu başlığımız altında size 5 alt konu şeklinde vereceğiz.

Cümlenin ögelerini size Temel ögeler yardıımcı ögeler ve arasöz olarak anlatacağız.

TEMEL ÖGELER: 

  • Yüklem: Cümlede bir durumu veya bir işi bir durumu belirten duruma yüklem denir. ÖRNEK: Ben oraya yarın geleceğim. Geleceğim bir işi bildirdiği için Yüklem olur.
  • Özne: Yapılan işi.durumu  veya olayı kimin tarafından yapıldığını belli eden öğedir. Yükleme Kim ve Ne sorusuna cevap veren ögeye özne deriz. ÖRNEK: Ben yarın spor yapmaya gideceğim. Bu örnekte ise gideceğim yüklem olur. Yükleme Kim gidecek diye sorduğumuzda Ben gideceğim olur. Bundan dolayı BEN özne oluyor.

YARDIMCI ÖGELER:

  • Nesne: Cümlede öznenin yaptığı durumdan etkilenen ögedir. Ne, Neyi ve Kimi sorularına cevap veren öge Nesnedir. ÖRNEK: Ben cümlenin ögelerini çalışacağım. Çalışacağım yüklem olurken Neyi çalışacağım sorusuna ise Cümlenin Ögelerini dediğimiz zaman Cümlenin ögeleri burada  Nesne oluyor. Nesneler 2’ye ayrılır. Belirtili ve Belirtisiz Nesne olarak. Belirtili Nesne neyi ve kimi sorusuna cevap verirken Belirtisiz Nesne ise Ne sorusuna cevap verir.
  • Dolaylı Tümleç: Cümlede yaklaşma,uzaklaşma ve bulunma bildiren ögeye denir. Kime, Kimden, Kimde, Nereden, Nereye, Nerede, Neye gibi sorulara cevap veriyorsa Dolaylı Tümleçtir. ÖRNEK: Ben okula gideceğim. Gideceğim yüklem Nereye gideceğim sorusuna ise okula gideceğim dediğimz için Okula kelimesi Dolaylı Tümleç oluyor.
  • Zarf Tümleci: Sebep, zaman, miktar, şart, vasıta vb. durumların belirtildiği ögedir. Neden, Ne kadar, Ne zaman, Nasıl, Niçin, Niye gibi sorulara cevap veriyorsa buna da Zarf tümleci deriz. ÖRNEK: Ali bugün ders çalışmaya gelmedi. Gelmedi yüklem Nereye gelmedi sorusuna ise derş çalışmaya cevabını verdimiz için ders çalışmaya bu cümlede Zarf Tümleci oluyor.

 

Bize aşağıda yorum kısmından merek ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.