Uygarlığın Doğuşu ve İlk Medeniyetler Hakında Kısa ve Öz Bilgi

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Medeniyetler Hakında Kısa ve Öz Bilgi adlı bu yazımızda sizlere Tarih dersinde ve YKS sınavında karşımıza çıkan konulardan biri olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Medeniyetler konusunu elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız.

İlk Çağ Medeniyetleri:

İlk çağ medeniyetleri genelikle suyun olduğu elverişli ortamlarda oluşmuşlardır.

Genel Özellikleri:
 • Genelikle çok tanrılı dine yaygındır.
 • Genelikle tarıma dayalı bir yaşayış vardı.
 • Genelikle site devleti şeklinde oluşmuşlardır.

Anadolu Medeniyetleri:

Genel Özellikleri:
 • Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlaması,
 • Toprakları genelikle verimlidir. Tarıma elverişlidir.
 • Jeopolotik konum olarak da önemli bir yere sahiptir.
 • Önemli göç ve ticaret yolarının üzerinde bulunması İpek yolu gibi,
 • İklimi ise insanların yaşayışına elverişlidir.

Yukarıda verdiğimiz özelliklerinden dolayı Anadolu zengin kültürlerin merkezi konumunda olmuştur. Bu kültür zenginliğinden oluşan kültür alışverişi Anadolu medeniyetlerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır.

Anadolu Uygarlıkları

İyonlar:
 • Asyadan gelen ticaret noktalarının bitim noktasında bulunan iyonlular az bir sürede ileri bir medeniyet olmuşlardır ve kolinicilik faliyetleri zenginleşmiştir.
 • Dorların baskısından kaçan yunan halkının bir kısmı Anadoluya göç etmişlerdir. Egede bulunan İzmir bölgesine yerleşerek şehir devleti kurmuşlardır.
Hititler:
 • Hititler Kafkaslardan gelerek Orta Anadoluya yerleşerek bir devlet kurmuşlar.
 • Hititler batı tarafından gelen kavim tarafından parçalanmıştır. (M.Ö 1200) Şehir devleti halinde yaşayan Hititlere de M.Ö 7. yy’da Asurlar son vermiştir.
 • Hititler ile Mısırlar arasında imzalanan Kadeş antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
Frigyalılar:
 • Ege göçleri sırasında gelen Frigyalıların tarihte pek karşımıza çıkmayan bir devlet olduğu için Frigyalılar hakında verebileceğimiz bilgide az miktardadır. Frigyalıları ise Kimerler yok etmişlerdir.
Urartular:
 • Urartuların kökü Asyaya dayanmaktadır.
 • Urartuların başkenti ise Van’dır.
 • Urartular o zamanlarda bölgenin en güçlü devletlerinden biriydir.
 • Urartular Medler tarafından yıkılmıştır.
Lidyalılar:
 • Lidyalılar M.Ö. 1200 yılarda Anadoluya gelerek Küçük Menderes ve Gediz vadileri arasında kurulmuşlardır. Kral Giges  yönetiminde kurulan  şehir devleti olarak kurulan Lidyalılar Perslerin baskılarına dayanamış ve  M.Ö. 546 yılında yıkılmışlardır.

 

Anadolu Medeniyetleri Nelerdir?
Anadolu Medeniyetleri Nelerdir?

Mezopotamya Medeniyetleri:

Mezopotamyada tarihe baktığımız zaman birçok uygarlık kurulmuştur.

Peki bunun neden nedir?
 • Toprakları ve iklimleri elverişlidir.
 • Ticaret yolları üzerinde bulunur.
 • Akan büyük ırmaklardan yararlanılması
Sümerler:
 • Hepsi birbirinden bağımsız şehir devletleri ile kuruldu ve bu şehir devletleri arasında sürekli savaş oluyordu. Bu kargaşadan faydalanan kuvvetli prensler ise bu şehirleri işgal ederek büyük uygarlıklar kuruyorlardı.
 • Tarih Sümerler sayesinde başlamıştır. Çünkü M.Ö. 3200 yılında yazıyı bularak kulanmışlardır.Bu yazı kulanımı sayesinde ise uygarlıklar arasında kültür alışverişi gerçekleşmiştir.
 • Sümerler tarafından ise ilk yazılı kanun kulanılmıştır. Sümerlerin kanununda ise cezalandırma sistemi Fidye olarak verilirmiş. Tariihte bilinen ilk hukuk devleti de Sümerlerdir.
 • Sümerler kendini bilim alanında da geliştirmişlerdir. İlk olarak 4 işlemi kulanan millet ise tarihte Sümerler olarak kayda geçmişitir.
 • Sümerler çok tanrılı dine bağlılardır.
Sümerler hakkında kısaca bilgi
Sümerler hakkında kısaca bilgi
Akadlar:
 • Akadlar tarihte bilinen ilk düzenli orduyu ve ilk büyük uygarlığı kurmuşlardır. Akadların başkenti ise Agade’dir.  Akadlar Sümerlileri orta asyaya kadar yaymışlardır. Resmi dileri ise Akadca’dır.
Akadlar hakkında kısaca bilgi
Akadlar hakkında kısaca bilgi
Elamlılar:
 • Elamlılar tarih sahnesinde pek bilgisine rastlanılmayan bir uygarlıktır. Ondan dolayı Elamlılar hakında pek bir bilgi bilinmemektedir. Elamlılara son veren uygarlık ise Asurlulardır.
Elamlılar hakkında kısaca bilgi
Elamlılar hakkında kısaca bilgi
Babiler:
 • Babilerde en önemli kral kendi adına anayasada bastırılan Hamurabi’dir. Hamurabi kanunları yapılırken daha önceki kanunlar örnek alınmıştır.
 • Hamurabi kanularına bakarsak Sümerlerinkinden farklı olarak Kısasa Kısas uygulanmıştır.
 • Babil kanunları Sümerlerden farklı olarak, Sümerler şehir devletleri yönetimi için Babiler ise büyük devletler için kanunlar yapmıştır.
 • Hamurabi ilk Mutlak kralık sistemini başlatan adam olmuştur.

Orta Asya Uygarlıkları

İran Uygarlığı:
 • İran uygarlığı m.ö. 7. yy.’ın ortalarında siyasi bir güç oluşturan Medler, Keyekar döneminde bağımsızlığını ilan etmiştir.
 • Medlerin himayesi altında yaşayan Persler ise m.ö. 5. yy’ın ortalarına doğru İran uygarlığını yıkarak kendi uygarlıklarını ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
iran uygarlığı hakkında kısaca bilgi
iran uygarlığı hakkında kısaca bilgi
Çin Uygarlığı:
 • Çinliler Çinde yaşayan 2 filozofun dini ilkeleri ön plana çıkmış ve bu ilkelerden sonra ise Çin Budizimi benimsemiştir.
 • Çinde halk arasında ayrımlar vardır. Köylüler ve Asiler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Köylüler özgür değilerdi. Asiler için çalışırlardı.
 • Çinde haneden çoğu sefer değişmiştir ve Çin böyle yönetilmiştir.
 • Çinliler barut, pusula, kağıt, matba, ve mürekebi icat etmişlerdir.
 • Çinliler kendine özgü yazı kulanmışlardır.
 • Çinliler ipek yolunun kurulmasında da çok büyük bir payı vardır.
Çin uygarlığı hakkında kısaca bilgi
Çin uygarlığı hakkında kısaca bilgi
Mısır Uygarlığı
 • Mısır uygarlığının kuruluş yeri Nil nehri civarlarıdır. Diğer uygarlıklar ile etkileşimleri çok azdı. Bunun nedeni ise etrafının çöl ile kaplı olmasıdır.
 • Mısırda ise Firavunlar hem tanrı olarak hemde kral olarak görev yaparlardır. Firavunların yetkisi sonsuzdur. Bu sonsuzluk yüzünden Mısırlar hukuk alanında kendini geliştirememişlerdir.
 • Mısırlar tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek devlettir.
 • Mısırların inanışlarına göre ise ölümden sonra tekrar dirilme vardı. Bundan dolayı ise ölen bir kişiyi eşyaları ile birlikte gömerlermiş.
 • İlk katiplik sistemi ise Mısırda görülmüştür.
 • Mısırlılar resim yazısı kulanmışlardır. Papirüs kağıdı kulanmışlardır ve bu sayede kültür alışverişi gerçekleşmiştir.
 • Matematik, Geometri, Takvimcilik ve Astronomi alanında büyük gelişmeler kaydetmişlerdir.
mısır uygarlığı hakkında kısaca bilgi
mısır uygarlığı hakkında kısaca bilgi
Hint Uygarlığı:

Hindistan zengin bir ülke olduğu için sürekli işgal altına alınmıştır. Hindistana gelen hiçbir kavim güçlü bir uygarlık kuramamıştır. Hindistanın insanı gevşeten iklimi ise buna neden olmuştur. Kast sistemi yüzünden buraya yerleşen kavimler arasında kaynaşma olmamıştır.

Kast sistemi ise babadan oğula geçen bir sistem olup sınıf farkını ortaya çıkaran bir sistemdir.

Hint uygarlığı hakkında kısaca bilgi
Hint uygarlığı hakkında kısaca bilgi

Size bu konu hakında verebileceğimiz bilgi bu kadardır. Sizin bu yazılanlar dışında merak ettiğiniz sorularınız varsa bize aşağıda bulunan yorum bölgesinde gönderebilirsiniz.

Leave A Reply

Your email address will not be published.